Web Cơ Bản

Hướng dẫn học MySQL từ A đến Z

MySQL là gì?

  • MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới, được các nhà phát triển ưa chuộng.
  • MySQL có tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau.
  • MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet.
  • MySQL hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, Perl,…. trong việc phát triển website.

MySQL làm những gì?

MySQL làm rất nhiều việc đối với dữ liệu, dưới đây là một số ít công việc của MySQL:

  • MySQL thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
  • MySQL sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  • MySQL xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu.
  • MySQL truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
  • MySQL tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng.
  • ....

Tầm quan trong của MySQL đối với website

Website luôn cần phải làm việc với cơ sở dữ liệu.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, và có lượng người dùng hỗ trợ đông đảo .

Do đó, nó là sự lựa chọn hàng đầu trong việc phát triển website.

Hướng dẫn học MySQL hiệu quả

Loạt bài viết học MySQL của tôi được soạn theo mức độ từ cơ bản cho đến nâng cao.

Bài viết ngắn gọn, ví dụ dễ hiểu, trình tự bài viết mạch lạc. Sẽ giúp bạn học dễ dàng và tiếp thu nhanh chóng MySQL.