Web Cơ Bản

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC HTML

Các hướng dẫn cơ bản - Bài 01: Một số kiến thức cơ bản về HTML - Bài 02: Cách tạo và chạy một tập tin HTML - Bài 03: Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML - Bài 04: Đoạn văn bản (Paragraph)HTML Paragraph - Bài 05: Thẻ đề mục (Heading)HTML Heading - Bài 06: Các thẻ định dạng văn bảnHTML Formatting - Bài 07: Tìm hiểu khái niệm phần tử (Element)HTML Element - Bài 08: Cách viết chú thíchHTML Comment - Bài 09: Liên kết (Link)HTML Link - Bài 10: Cách liên kết đến một vị trí bên trong trang webHTML Bookmark - Bài 11: Tìm hiểu khái niệm thuộc tính (Attribute)HTML Attribute - Bài 12: Cách sử dụng thuộc tính StyleHTML Style - Bài 13: Thuộc tính ID & Class trong HTMLHTML Class & ID - Bài 14: Phần tử khối, phần tử nội tuyếnHTML Block & Inline - Bài 15: Cách sử dụng thẻ <div> và <span> trong HTMLHTML Div & Span - Bài 16: Chèn hình ảnh (Image) vào trang webHTML Image - Bài 17: Bản đồ ảnh (Image Map)HTML Image Map - Bài 18: Chèn Video vào trang webHTML Video - Bài 19: Chèn Audio vào trang webHTML Audio - Bài 20: Chèn Iframe vào trang webHTML Iframe - Bài 21: Nhúng video trên Youtube vào trang webHTML Youtube - Bài 22: Danh sách (List)HTML List - Bài 23: Bảng (Table)HTML Table - Bài 24: Cách nhúng ứng dụng bên ngoài (Plugin) vào trang webHTML Plugin - Bài 25: Các ký tự thực thể (Entities) trong HTMLHTML Entities Tìm hiểu nâng cao - Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo bảng chữ cái)HTML Tag List - Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo thể loại)HTML Tag List - Danh sách mã ngôn ngữ (Language Code) trong HTMLHTML Lang Codes