Web Cơ Bản

Cách ghi chú thích trong MySQL

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, chú thích là những "đoạn văn bản" nằm bên trong một cái kịch bản mà khi chúng ta cho thực thi cái kịch bản thì những đoạn văn bản đó sẽ bị bỏ qua (tức là nó không liên quan gì đến quá trình thực thi của các câu lệnh bên trong cái kịch bản)

- Mục đích của việc viết chú thích là để lại một vài lời nhận xét, giải thích trong quá trình soạn thảo mã, nếu sau này có xem lại mã lệnh thì cũng sẽ dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra thì việc viết chú thích còn được dùng để vô hiệu hóa những câu lệnh mà chúng ta không muốn nó được thực thi.

1) Chú thích trên một dòng

- Để viết chú thích trên một dòng thì chúng ta đặt nội dung chú thích nằm phía sau --

Ví dụ:

- Khi chúng ta thực thi đoạn mã bên dưới thì chỉ có mỗi câu lệnh INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); là được thực thi.

-- CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 1)

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); --Thêm sinh viên Nhân

--INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

2) Chú thích trên nhiều dòng

- Để viết chú thích trên nhiều dòng thì chúng ta đặt nội dung chú thích nằm bên trong cặp dấu /**/

- Lưu ý: Cú pháp viết chú thích trên nhiều dòng cũng có thể được sử dụng để viết chú thích trên một dòng.

Ví dụ:

- Khi chúng ta thực thi đoạn mã bên dưới thì chỉ có mỗi câu lệnh INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); là được thực thi.

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/