Web Cơ Bản

Tìm hiểu cách truy xuất dữ liệu trong MySQL

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, lệnh SELECT được dùng để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

- Để sử dụng lệnh SELECT thì chúng ta dùng cú pháp như sau:

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name;

- Trong đó:

  • table_name là tên của cái bảng mà chúng ta muốn lấy dữ liệu.
  • column là tên của những cột (bên trong cái bảng table_name) mà chúng ta muốn truy xuất.
Ví dụ:

- Trong cơ sở dữ liệu của tôi có ba cái bảng Customers, Products, Orders lần lượt như bên dưới.

CustomerID CustomerName Address City
1 Nguyễn Thành Nhân 63 Hoàng Văn Thụ Cần Thơ
2 Trương Quân Bảo 16 Nguyễn Văn Cừ Vĩnh Long
3 Đoàn Chính Minh Tổ 6 - Hoàng Hoa Thám Sóc Trăng
4 Diệp Cô Thành 164 Lê Thánh Tông Hậu Giang
ProductID ProductName Price
1 Kem đánh răng PS muối 22000
2 Nước tăng lực Sting 9000
3 Mì hảo hảo tôm chua cay 3000
OrderID CustomerID OrderDate Total
1 3 2019-09-13 78000
2 4 2019-09-17 160000
3 2 2019-09-20 22000
4 1 2019-09-22 52000
5 2 2019-09-28 115000

- Nếu tôi thực thi lệnh SELECT CustomerID, Address FROM Customers; thì sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

CustomerID Address
1 63 Hoàng Văn Thụ
2 16 Nguyễn Văn Cừ
3 Tổ 6 - Hoàng Hoa Thám
4 164 Lê Thánh Tông

- Lưu ý: Nếu các bạn muốn lấy hết tất cả các cột bên trong cái bảng, thay vì phải liệt kê tên của tất cả các cột thì bây giờ các bạn có thể thay thế bởi ký tự *

Ví dụ:

- Nếu tôi thực thi lệnh SELECT * FROM Customers; thì sẽ lấy được một bảng dữ liệu như bên dưới:

CustomerID CustomerName Address City
1 Nguyễn Thành Nhân 63 Hoàng Văn Thụ Cần Thơ
2 Trương Quân Bảo 16 Nguyễn Văn Cừ Vĩnh Long
3 Đoàn Chính Minh Tổ 6 - Hoàng Hoa Thám Sóc Trăng
4 Diệp Cô Thành 164 Lê Thánh Tông Hậu Giang