Web Cơ Bản

Cách chạy mã lệnh MySQL bằng phpMyAdmin

- Để chạy (thực thi) mã lệnh MySQL bằng phpMyAdmin thì về cơ bản chúng ta có thể thực hiện lần lượt các bước như sau:

  • Bước 1: Mở phpMyAdmin lên.
  • Bước 2: Chọn cơ sở dữ liệu (database) mà mình muốn thao tác.
  • Bước 3: Nhấp vô thẻ SQL để mở giao diện thao tác dữ liệu bằng dòng lệnh.
  • Bước 4: Soạn thảo mã lệnh.
  • Bước 5: Bấm nút Go để thực thi mã lệnh.

Bước 1: Mở phpMyAdmin.

- Để mở phpMyAdmin thì trước tiên các bạn mở XAMPP Control Panel, khởi động hai dịch vụ Apache & MySQL, sau đó sử dụng một trình duyệt bất kỳ rồi truy cập địa chỉ localhost/phpmyadmin.

Bước 2: Chọn cơ sở dữ liệu muốn thao tác.

- Tại giao diện chính của phpMyAdmin, các bạn nhìn về phía cột bên tay trái rồi nhấp vào tên của cơ sở dữ liệu mà mình muốn thao tác.

Bước 3: Mở giao diện thao tác dữ liệu bằng dòng lệnh.

- Sau khi đã chọn cơ sở dữ liệu mà mình muốn thao tác, các bạn nhìn lên thanh menu ngang ở phía trên rồi bấm vào thẻ SQL để mở giao diện thao tác dữ liệu bằng dòng lệnh.

Bước 4: Soạn thảo mã lệnh.

- Đây là nơi soạn thảo mã MySQL

(các bạn có thể viết một câu lệnh hoặc cả kịch bản tại nơi này)

Bước 5: Thực thi mã lệnh.

- Sau khi đã soạn thảo xong mã lệnh MySQL, nếu muốn cho nó thực thi thì các bạn bấm vào nút Go nằm ở gốc phía dưới bên tay phải.