Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP


1) PHP là gì?

- PHP là từ viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor"

- PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, nó thường được dùng để xây dựng các trang web động.

  ĐÔI LỜI GIẢI THÍCH VỀ KHÁI NIỆM "WEB ĐỘNG"

- Web động là loại trang web mà nội dung của nó có thể tự động được cập nhật trong khi người lập trình viên không cần phải tự tay chỉnh sửa mã HTML.

- Ví dụ: Điển hình trang "webcoban.vn" này là một trang web động, mỗi lần tôi đăng một bài viết mới lên thì trong danh mục bài viết sẽ tự động cập nhật thêm một bài viết mới trong khi tôi không cần phải chỉnh sửa mã lệnh HTML của trang web.

2) Kiến thức tiên quyết

- Để tiếp thu được ngôn ngữ lập trình PHP thì các bạn đọc cần phải có kiến thức về bốn ngôn ngữ:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • MySQL

Nếu chưa tìm hiểu hết bốn ngôn ngữ trên thì bạn nên xem qua chúng trước khi học PHP

3) Tập tin PHP

- Tập tin PHP được xem là sự kế thừa từ tập tin HTML, ngoài việc có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thì nó còn có thể chứa thêm mã lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP.

- Một tập tin PHP có phần mở rộng (đuôi).php

- Không giống với việc lưu tập tin trong ngôn ngữ HTML, một tập tin PHP không thể lưu tùy tiện vào các thư mục thông thường như ổ đĩa D:\ E:\ mà nó phải được lưu trên máy chủ web.

(bạn sẽ được tìm hiểu cách cài đặt máy chủ web trên máy tính ở bài học kế tiếp)

4) Cơ chế hoạt động

- Khi người dùng muốn truy cập một tập tin PHP thì họ phải gửi yêu cầu thông qua việc truy cập vào đường dẫn nơi nó được lưu trên máy chủ web. Sau đó, máy chủ web sẽ tiếp nhận yêu cầu và biên dịch tập tin PHP thành các đoạn mã HTML rồi trả về cho trình duyệt của người dùng.

- Dưới đây là hình ảnh minh họa cơ chế hoạt động của PHP:

Hướng dẫn học PHP, tài liệu học PHP, PHP là gì?