Tổng quan về HTML, hướng dẫn học HTML, tài liệu học HTML, HTML là gì

Tổng quan về HTML, hướng dẫn học HTML, tài liệu học HTML, HTML là gì

Tổng quan về HTML

HTML là gì?

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để tạo ra các trang web.

HTML bao gồm một tập hợp các thẻ dùng để:

 • Định nghĩa cấu trúc của trang web.
 • Định dạng nội dung của trang web.
 • Tạo các siêu liên kết để liên kết đến những trang web khác.
 • Chèn âm thanh, hình ảnh, video,.... vào trang web

Tập tin HTML là gì?

 • Tập tin HTML là một tập tin text có chứa các thẻ HTML (tập tin có phần mở rộng là .html hoặc .htm)
 • Tập tin HTML còn được gọi là một trang web.
 • Nếu cú pháp có bị sai thì trình duyệt vẫn không báo lỗi, nó chỉ hiển thị không như ý muốn.

Thẻ trong HTML

Mỗi thẻ là một từ khóa, được bao quanh bởi cặp ngoặc nhọn (Ví dụ: <html>, <head>, <body>)

Mỗi thẻ HTML thường bao gồm một cặp: thẻ mớ (bắt đầu định dạng), và thẻ đóng (kết thúc định dạng)

Thẻ đóng giống thẻ mở, nhưng ở thẻ đóng thì có thêm ký hiệu dấu gạch chéo (/) trước tên thẻ (ví dụ: </html>, </head>, </body>).

Văn bản cần định dạng được đặt giữa thẻ mở và thẻ đóng.

Ví dụ: <p>Đây là một đoạn văn bản.</p>

Các khoảng trắng dư thừa và ký tự xuống dòng sẽ bị bỏ qua.

Các thẻ gồm một cặp thẻ đóng và mở được gọi là thẻ kép (Ví dụ: <b></b>, <p></p>, <i></i>).

Các thẻ chỉ có một thẻ mở được gọi là thẻ đơn (Ví dụ: <img>)

Các thẻ có thể được lồng vào nhau, nhưng không được chéo nhau.

 • Ví dụ đúng: <p>Đây là <b>một đoạn</b>văn bản.</p>
 • Ví dụ sai: <p>Đây là <b>một đoạn</p>văn bản.</b>

Một số thẻ có thêm các thuộc tính:

 • Dùng để chỉ định một số thuộc tính khác liên quan đến thẻ
 • Nếu có, sẽ được khai báo trong thẻ mở
 • Ví dụ: <p align="center"> (align là một thuộc tính dùng để canh lề cho đoạn văn bản)

Gợi ý cách học HTML hiệu quả

HTML đã được hình thành từ rất lâu cùng với lượng kiến thức khổng lồ đan xen lẫn nhau. Do đó, rất khó để trình nội dung một cách mạch lạc.

Tuy nhiên, với sự nổ lực hết mình, chúng tôi đã biên soạn loạt bài hướng dẫn học HTML theo mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Bài học trước sẽ cũng cố kiến thức cho bài học sau. Vì vậy, mỗi bài học đều hết sức mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.

Chúng tôi khuyến khích bạn học HTML theo trình tự từ trên xuống dưới (nằm trong danh sách bài học phía bên trái màn hình). Chúc bạn có một khởi đầu tốt đẹp.

Tổng quan về HTML

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi