Cách chèn Plug-in vào trang web HTML, cách chèn tập tin flash swf vào trang web html

Cách chèn Plug-in vào trang web HTML, cách chèn tập tin flash swf vào trang web html

Cách chèn Plug-in vào trang web HTML

Plug-in là gì?

Plug-in có thể tạm hiểu là các ứng dụng bên ngoài dùng để nhúng vào trang web giúp mở rộng tính năng cho trang web.

Những Plug-in nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trên web là: Flash, Java Applet

Plug-in được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: diệt virus, hiển thị bản đồ,....

Cách chèn Plug-in vào trang web

Để chèn Plug-in vào trang web, ta sử dụng cặp thẻ <object></object> theo cú pháp sau:

<object data="đường dẫn đến tập tin ứng dụng"></object>
Ví dụ

Chèn một tập tin flash vào trang web


<object width="500px" height="250px" data="../public/home/file/lamviec.swf">

Thẻ <object> cũng có thể dùng để chèn các ứng dụng khác như: một trang web, hình ảnh, video, nhạc,.... vào trang web

Ví dụ

Chèn một trang web vào trang web


<object width="100%" height="500px" data="http://webcoban.vn">
Ví dụ

Chèn video vào trang web


<object width="275px" height="150px" data="../public/home/file/bunny.mp4"></object>

Lưu ý:

  • Thông thường, thẻ <object> chỉ dùng để nhúng các tập tin flash, java applet.
  • Để nhúng trang web, hình ảnh, video, nhạc thì ta dùng các thẻ như: <iframe>, <img>, <video>, <audio>,.....

Cách chèn Plug-in vào trang web HTML

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi