Các thuộc tính định dạng BẢNG TABLE trong CSS, tạo bảng có màu xen kẻ, tạo bảng kẻ sọc, tạo bảng đổi màu khi dí hover chuột, thiết lập kích thước cho bảng

Các thuộc tính định dạng BẢNG TABLE trong CSS, tạo bảng có màu xen kẻ, tạo bảng kẻ sọc, tạo bảng đổi màu khi dí hover chuột, thiết lập kích thước cho bảng

Các thuộc tính định dạng BẢNG (TABLE) trong CSS

Với các thuộc tính định dạng bảng của CSS, ta có thể tạo ra được những cái bảng thật chuyên nghiệp:

Chuyên nghànhKhoa – việnTrường
Cơ khí – điện tửKhoa Công nghệTrường ĐH Sài Gòn
Truyền thông và mạng máy tínhKhoa Công nghệ Thông tinTrường ĐH Cần Thơ
Kinh tế thủy sảnKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Hoa Sen
Tài chính ngân hàngKhoa Kinh tếTrường ĐH Ngân hàng
Sự phạm toán tinKhoa Khoa học Tự nhiênTrường ĐH Cần Thơ
Ngôn ngữ AnhKhoa Ngoại ngữTrường ĐH Ngoại ngữ - Tin học
Kinh tế nông nghiệpKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Nông Lâm

Tạo đường viền cho bảng

Thuộc tính border dùng để tạo đường viền cho bảng

Ví dụ

table, th, td {
  border:1px solid black;
}

Loại bỏ các đường viền dư thừa

Sau khi đã thiết lập đường viền cho bảng bằng thuộc tính border, bảng sẽ có đường viền kép (Vì mỗi phần tử: table, th, td đều có 1 đường viền riêng).

Để loại bỏ các đường viền dư thừa, ta sử dụng thuộc tính border-collapse với giá trị là collapse

Các thuộc tính định dạng BẢNG (TABLE) trong CSS

Ví dụ

table {
  border-collapse: collapse;
}

Thiết lập kích thước cho bảng

Thuộc tính widthheight dùng để thiết lập chiều rộng và chiều cao cho các phần tử của bảng.

Giá trị của thuộc tính width, height có thể xác định theo đơn vị: px (pixel), hoặc % (tỷ lệ phần trăm kích thước phần nội dung của phần tử chứa nó).

Thiết lập kích thước cho bảng

Để thiết lập kích thước cho bảng, ta thiết lập giá trị thuộc tính width và height cho phần tử <table>

Ví dụ

Bảng dưới đây được thiết lập chiều rộng là 100% và chiều cao là 300px


table{
  width: 100%;
  height: 300px;
}

Thiết lập kích thước cho ô

Để thiết lập kích thước cho ô, ta thiết lập giá trị thuộc tính width và height cho phần tử <th>, <td>

Ví dụ: Phần tử <th> bên trái của bảng dưới đây được thiết lập chiều rộng là 60% và chiều cao là 100px, phần tử <th> bên phải được thiết lập chiều rộng là 40%.

Chuyên nghành Khoa – viện
Cơ khí – điện tử Khoa Công nghệ
Truyền thông và mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin
Kinh tế thủy sản Khoa Phát triển Nông thôn
Ví dụ

th.left{
  width: 60%;
  height:100px;
}
th.right{
  width: 40%;
}

(Có thể bạn cần xem lại bài Thiết lập kích thước cho phần tử để hiểu rõ thêm)

Canh lề nội dung cho ô

Canh theo chiều ngang

Thuộc tính text-align dùng để canh lề theo chiều ngang cho nội dung của phần tử <th> và <td>

Thuộc tính text-align có 3 giá trị là:

 • left (nội dung nằm bên trái)
 • center (nội dung nằm ở giữa)
 • right (nội dung nằm bên phải)
Ví dụ

Đoạn định dạng dưới đây dùng để canh lề cho nội dung phần tử <th> nằm bên phải, và nội dung phần tử <td> nằm giữa


th{
  text-align: right;
}
td{
  text-align: center;
}

Lưu ý: Mặc định nội dung của phần tử <td> nằm bên trái, nội dung phần tử <th> nằm ở giữa

Canh theo chiều dọc

Thuộc tính vertical-align dùng để canh lề theo chiều dọc cho nội dung của phần tử <th> và <td>

Thuộc tính vertical-align có 3 giá trị là:

 • top (nội dung nằm ở trên)
 • middle (nội dung nằm ở giữa)
 • bottom (nội dung nằm ở dưới)
Ví dụ

Đoạn định dạng dưới đây dùng để canh lề cho nội dung phần tử <th> nằm ở trên, và nội dung phần tử <td> nằm ở dưới


th{
  vertical-align: top;
}
td{
  vertical-align: bottom;
}

Lưu ý: Mặc định nội dung của phần tử <td> và <th> nằm ở giữa (middle)

Thiết lập vùng đệm cho ô

Thuộc tính padding dùng để tạo vùng đệm cho phần nội dung của ô.

Ví dụ

Đoạn định dạng dưới đây dùng để thiết lập vùng đệm cho nội dung của phần tử <th> và <td> là 30px


th, td{
  padding: 30px;
}

(Có thể bạn cần xem lại bài Tạo vùng đệm bằng thuộc tính padding để hiểu rõ cách tạo vùng đệm cho phần tử)

Tạo bảng có đường kẻ ngang

Chuyên nghànhKhoa – việnTrường
Cơ khí – điện tửKhoa Công nghệTrường ĐH Sài Gòn
Truyền thông và mạng máy tínhKhoa Công nghệ Thông tinTrường ĐH Cần Thơ

Để tạo bảng có đường kẻ ngang, chúng ta chỉ cần dùng thuộc tính border-bottomborder-top

Ví dụ

th {
  border-top:1px solid gray;
  border-bottom: 1px solid gray;
}
td {
  border-bottom: 1px solid gray;
}

Tạo bảng sọc (xen kẻ)

Chuyên nghànhKhoa – việnTrường
Kinh tế thủy sảnKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Hoa Sen
Tài chính ngân hàngKhoa Kinh tếTrường ĐH Ngân hàng
Sự phạm toán tinKhoa Khoa học Tự nhiênTrường ĐH Cần Thơ
Ngôn ngữ AnhKhoa Ngoại ngữTrường ĐH Ngoại ngữ - Tin học
Kinh tế nông nghiệpKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Nông Lâm

Để tạo tạo bảng sọc chúng ta sử dụng cú pháp

tr:nth-child(vị_trí_đường_kẻ){
    background-color: giá_trí_màu;
}

Trong đó "vị_trí_đường_kẻ" có thể là:

 • odd- các hàng lẻ
 • even- các hàng chẵn

Tạo bảng đổi màu khi dí (hover) chuột

Chuyên nghànhKhoa – việnTrường
Cơ khí – điện tửKhoa Công nghệTrường ĐH Sài Gòn
Truyền thông và mạng máy tínhKhoa Công nghệ Thông tinTrường ĐH Cần Thơ
Kinh tế thủy sảnKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Hoa Sen

Để tạo tạo bảng đổi màu khi dí (hover) chuột, chúng ta sử dụng cú pháp

tr:hover {
  background-color: giá_trí_màu;
}

Tạo bảng responsive

Bảng responsive là bảng có nhiều cột dẫn đến chiều rộng của bảng quá dài cho với kích thước màn hình, khi đó bảng sẽ có một thanh scroll nằm ngang

(Bấm vào đây để xem ví dụ bảng responsive)

Để tạo bảng responsive chúng ta dùng thẻ cặp thẻ <div style="overflow-x:auto"></div> bao xung quanh thẻ <table></table>

Ví dụ

<div style="overflow-x:auto;">
  <table>
  </table>
</div>

Tạo tiêu đề cho bảng

Để tạo tiêu đề cho bảng, chúng ta sử dụng thẻ <caption> và thuộc tính caption-side theo cú pháp

table{
  caption-side: top|bottom;
}

Tạo bảng có màu (tổng hợp các thuộc tính)

Chúng ta có thể kết hợp các thuộc tính như background-color để làm màu nền cho bảng, thuộc tính padding để làm phần đệm, hover để tạo hiệu ứng khi dí chuột vào,....

Chuyên nghànhKhoa – việnTrường
Cơ khí – điện tửKhoa Công nghệTrường ĐH Sài Gòn
Truyền thông và mạng máy tínhKhoa Công nghệ Thông tinTrường ĐH Cần Thơ
Kinh tế thủy sảnKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Hoa Sen
Tài chính ngân hàngKhoa Kinh tếTrường ĐH Ngân hàng
Sự phạm toán tinKhoa Khoa học Tự nhiênTrường ĐH Cần Thơ
Ngôn ngữ AnhKhoa Ngoại ngữTrường ĐH Ngoại ngữ - Tin học
Kinh tế nông nghiệpKhoa Phát triển Nông thônTrường ĐH Nông Lâm

Các thuộc tính định dạng BẢNG (TABLE) trong CSS

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi