Mô hình phân cấp trong MySQL


Trong MySQL có rất nhiều thứ như DATABASE, TABLE, RECORD,....

Nếu là một người mới bắt đầu học MySQL, thì những cái tên trên kia sẽ khiến bạn bị rối.

Để giúp hình thành nên một khái niệm, nhận biết được cái nào là cái nào, cái nào lớn, cái nào bé, thì tôi có một ví dụ như sau:

Ví dụ

Chúng có một ngôi nhà rất to, trong ngôi nhà có thể để một hoặc nhiều cái tủ, trong mỗi cái tủ có thể đặt vào đó một hoặc nhiều cái hộp, bên trong mỗi cái hộp có thể đựng một hoặc nhiều lá thư.

Từ ví dụ trên, ta so sánh với MySQL.

  • MySQL chính là ngôi nhà
  • DATABASE là cái tủ
  • TABLE là cái hộp
  • RECORD (hay còn gọi là mẫu tin, dữ liệu) chính là lá thư

RECORD là thứ chúng ta quan tâm nhiều nhất, nó là mẫu tin, là dữ liệu (Ví dụ khi dùng Facebook, thì họ tên, số điện thoại, tài khoản, mật khẩu,.... của bạn chính là record, là dữ liệu). TABLE, DATABASE chỉ là thùng

chứa dữ liệu ở mức độ lớn nhỏ khác nhau mà thôi.

Lưu ý:

Ở bài viết này tôi nói ngắn gọn để giúp bạn hình dung ra mức độ của các thành phần trong MySQL.

Ở những bài viết tiếp theo sẽ giới thiệu kỹ hơn về DATABASE, TABLE, RECORD.