Web Cơ Bản

Thẻ <kbd> trong HTML

1) Thẻ <kbd> trong HTML

- Thẻ <kbd> dùng để xác định một từ (hoặc cụm từ) mang ý nghĩa là một phím hoặc tổ hợp phím.

(vì mặc định phần tử <kbd> được thiết lập font chữ monospace, nên nó thích hợp để mô tả các phím)

Ví dụ:

- Tổ hợp phím Ctrl + Shift + N được xác định bằng thẻ <kbd> có vẻ đẹp hơn thẻ <p>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <kbd>Ctrl + Shift + N</kbd>
    <p>Ctrl + Shift + N</p>
</body>
</html>
Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <kbd> với định dạng CSS như sau:

kbd {
    font-family: monospace;
}