Web Cơ Bản

Thẻ <abbr> trong HTML

- Thẻ <abbr> dùng để định nghĩa một từ viết tắt.

(khi ta dí chuột vào từ viết tắt thì cụm từ định nghĩa đầy đủ sẽ được nổi lên)

Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <p>Tài liệu học <abbr title="Lập Trình Web">LTW</abbr> từ cơ bản đến nâng cao.</p>
</body>
</html>

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học LTW từ cơ bản đến nâng cao.

- Lưu ý: Từ viết tắt nên là những ký tự đầu tiên của cụm từ định nghĩa đầy đủ . Điều này sẽ hỗ trợ tốt trong việc làm SEO website