1) Dưới đây là danh sách sinh viên được nhận học bổng:

Họ tên Ngày sinh Giới tính
Kiều Thị Thu Hằng 04/09/1991 Nữ
Trần Anh Đức 03/08/1993 Nam
Vương Thị Lê Na 06/10/1991 Nữ

2) Và đây là chân dung của sinh viên xuất sắc nhất: