X
HTML
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Cách sử dụng thẻ pre trong HTML để giúp cho nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình được giữ nguyên định dạng giống như trong lúc soạn thảo

thẻ pre trong html