X
HTML
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Hướng dẫn cách sử dụng thẻ object trong HTML để nhúng một tài liệu nào đó vào trang web hiện tại của bạn

thẻ object,thẻ object trong html,thẻ object là gì,thẻ object dùng để làm gì