X
HTML
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Hướng dẫn cách sử dụng thẻ embed trong HTML để nhúng một tài liệu nào đó vào trang web hiện tại của bạn

thẻ embed,thẻ embed trong html,thẻ embed là gì,thẻ embed dùng để làm gì