WEB CƠ BẢN .VN
Hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao

Layout là gì?

Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành phần chính trên một trang web.

Một trang web thường gồm các thành phần chính như:

 • Header: Giới thiệu logo, một vài khẩu hiệu của trang web
 • Footer: Thông tin bản quyền của trang web
 • Menu: Thanh chức năng
 • Nội dung
 • ....

Layout là gì?

Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành phần chính trên một trang web.

Một trang web thường gồm các thành phần chính như:

 • Header: Giới thiệu logo, một vài khẩu hiệu của trang web
 • Footer: Thông tin bản quyền của trang web
 • Menu: Thanh chức năng
 • Nội dung
 • ....

Layout là gì?

Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành phần chính trên một trang web.

Một trang web thường gồm các thành phần chính như:

 • Header: Giới thiệu logo, một vài khẩu hiệu của trang web
 • Footer: Thông tin bản quyền của trang web
 • Menu: Thanh chức năng
 • Nội dung
 • ....

Layout là gì?

Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành phần chính trên một trang web.

Một trang web thường gồm các thành phần chính như:

 • Header: Giới thiệu logo, một vài khẩu hiệu của trang web
 • Footer: Thông tin bản quyền của trang web
 • Menu: Thanh chức năng
 • Nội dung
 • ....

Layout là gì?

Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành phần chính trên một trang web.

Một trang web thường gồm các thành phần chính như:

 • Header: Giới thiệu logo, một vài khẩu hiệu của trang web
 • Footer: Thông tin bản quyền của trang web
 • Menu: Thanh chức năng
 • Nội dung
 • ....
©2016 Web cơ bản All Rights Reserved