WEB CƠ BẢN

Cách tạo một trang web HTML


1) Công cụ soạn thảo mã HTML

Notepad chính là một trong những công cụ được dùng để soạn thảo mã HTML.

Để mở Notepad, vào Start => gõ từ khóa "Notepad"

cách tạo và chạy một trang web thml

2) Cách tạo một trang web HTML

Bước 1: Mở Notepad, gõ vào đó đoạn mã như sau:

cách tạo và chạy một trang web thml

Bước 2: Lưu tập tin

  • Bấm vào nút File rồi chọn Save As
    • Chọn thư mục muốn lưu tập tin
    • Đặt tên cho tập tin (tên tập tin không được chứa khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt). Tên tập tin có phần đuôi là .html hoặc .htm
    • Encoding chọn UTF-8 (Điều này hết sức quan trọng, UTF-8 dùng để hiển thị chữ tiếng Việt)
  • Cuối cùng bấm nút Save để lưu tập tin.

cách tạo và chạy một trang web thml

3) Cách chạy một trang web HTML

Bước 1: Mở trình duyệt (Chrome, Firefox, Cốc cốc,…) lên

Bước 2: Click vào thanh địa rồi chỉ bấm tổ hợp phím (Ctrl + o).

cách tạo và chạy một trang web thml

Bước 3: Chọn tập tin html rồi bấm nút Open

cách tạo và chạy một trang web thml

Bước 4: Nếu trình duyệt hiển thị giống như hình bên dưới tức là bạn đã làm thành công.

cách tạo và chạy một trang web thml