Tổng quan về CSS3, CSS3 là gì, tài liệu học CSS3, tham khảo CSS3, hướng dẫn học CSS3

Tổng quan về CSS3, CSS3 là gì, tài liệu học CSS3, tham khảo CSS3, hướng dẫn học CSS3

Tổng quan về CSS3

CSS3 là gì?

CSS3 là phiên bản mới nhất của CSS.

Cách sử dụng CSS3 hoàn toàn giống với cách sử dụng CSS mà bạn đã từng học.

CSS3 KẾ THỪA các tính năng và thuộc tính của những phiên bản CSS trước đó. Đồng thời PHÁT TRIỂN THÊM các tính năng và thuộc tính mới giúp cho việc định dạng trang web hay hơn, chuyên nghiệp hơn.

Dưới đây là một ít trong số các tính năng mới của CSS3:

Tạo góc bo tròn cho phần tử

Cách tạo góc bo tròn cho phần tử HTML bằng CSS
Tạo đường viền bằng hình ảnh

Với các thuộc tính mới của CSS3, ta có thể tạo đường viền bằng hình ảnh cho phần tử.
Gradient color

Tạo độ bóng cho chữ

Với các thuộc tính mới trong CSS3, ta có thể tạo độ bóng cho chữ

Tổng quan về CSS3

Click giùm một cái QUẢNG CÁO để hỗ trợ duy trì website, các bạn ơi