X
CSS
Các hướng dẫn cơ bản
Tìm hiểu nâng cao
X

Cách chọn phần tử dựa theo quan hệ huyết thống trong CSS, chọn phần tử dựa theo quan hệ cha con, chọn phần tử dựa theo quan hệ tổ tiên ông bà con cháu, chọn phần tử dựa theo quan hệ anh chị em ruột

Cách chọn phần tử dựa theo quan hệ huyết thống trong CSS, chọn phần tử dựa theo quan hệ cha con, chọn phần tử dựa theo quan hệ tổ tiên ông bà con cháu, chọn phần tử dựa theo quan hệ anh chị em ruột